Download hier de algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden en payrolling) en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. DS 40538398. U kunt deze Algemene Voorwaarden bekijken en downloaden via bijgevoegde link.”